Share

green areas

Грижата за почистването и рутинното поддържане на зелените площи предлага професионална грижа за повечето потенциални и жизнеспособни зелени райони на общините в допълнение към промишлеността или бизнес зоните. Освен много други, те имат няколко десетилетия опит в поддръжката на следващите области  повече информация.

Do you also want to write and share stories?

With Poptype it is easy to create beautiful stories and share them to your social networks.